Carinsko posredovanje obuhvaća sve radnje koje obavljamo ovisno od Vaših potreba odnosno vrsta carinskih postupaka i posredovanja pri nadležnim inspekcijama za pojedine robe a čine ih:

 • Kontrola i kompletiranje dokumenata
 • Tarifiranje roba
 • Kontrola ispravnosti izračuna carinskih davanja
 • Ishođenja odobrenja za određeni carinski postupak
 • Provozni postupak
 • Postupak s ATA Carnetom
 • Ispostavljanje TIR-a, CMR-a
 • Organizacija i nazočnost carinskom fito sanitarnom i tržnom pregledu
 • Polaganje carinske garancije s osnova dispozicije
 • Praćenje svih propisa vezanih za vanjskotrgovačko poslovanje te informiranje o njima

Špedicija podrazumijeva organizaciju otpreme i dopreme te provoza roba i druge poslove koji su s tim u vezi

 • Na domaćem tako i na međunarodnom planu, poslove otpreme robe iz vlastite u stranu zemlju (izvozna špedicija)
 • Poslove dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvozna špedicija)
 • Poslove provoza robe između stranih zemalja preko vlastite zemlje (provozna špedicija).

Posjedujemo vlastiti skladišni prostor veličine 10.065 m² za uskladištenje svih vrsta robe, te pružamo usluge utovara, istovara i skladištenja, a po potrebi i pakiranja i prepakiranja robe. Također možemo pružiti uslugu vođenja skladišta tipa, te svih pratećih poslova. Skladišni kapaciteti posebno su prilagođeni različitim vrstama roba, najsuvremenija informacijska tehnologija, iskusni djelatnici te odgovarajuća tehnička sredstva za manipulaciju robom omogućavaju nam da po vašem nalogu robu uskladištimo, sortiramo, komisioniramo i distribuiramo. Prijevoz organiziramo vlastitim voznim parkom ili u suradnji s pouzdanim i provjerenim prijevoznicima.

U mogućnosti smo Vam ponuditi organizaciju prijevoza roba na međunarodnim relacijama te usluge uskladištenja i iskladištenja svih vrsta roba iz međunarodnog i tuzemnog otpremništva, pretovara roba, prihvat robe vozilo-skladište, otprema robe skladište-vozilo te pregled robe.

U sklopu logističko-manipulativnog skladišta posjedujemo 1000 m² unutar kojih nudimo usluge uskladištenja i iskladištenja svih vrsta roba iz međunarodnog i tuzemnog otpremništva, pretovara roba, prihvat robe vozilo-skladište, otprema robe skladište-vozilo te pregled robe.

Također nudimo najam zatvorenog kvalitetnog skladišnog prostora u kojem Vam ovu uslugu omogućavaju osobe klalificirane za vođenje postupka skladištenja. Komitentima na raspolaganju stoji sva potrebna oprema i sustavi za manipulaciju roba, a tri velika ulaza omogućavaju brzu i jednostavnu manipulaciju.

Svim potencijalnim poslovnim partnerima stojimo na raspolaganju za detaljnija pojašnjenja, obilazak ili definiranje posebnih uvjeta.